logo ru otherpage  
  KAZ RUS ENG
         
      contacts sitemap

Объявления о закупках

Итоги конкурса

 

 

Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол», расположенное по адресу: 110000, г. Костанай, ул. Дулатова, д. 68, объявляет о проведении закупок способом запроса ценовых предложений следующих товаров:

№ п/п

Наименование закупаемого товара

Характеристика закупаемой услуги

Ед. изм.

Коли-

чество

Цена за литр

1.

Бензин АИ-95

Бензин АИ-95 по талонам или топливным картам, соответствие закупаемого ГСМ всем нормам и ГОСТом РК. Талоны должны быть номиналом 10 литров. Потенциальный поставщик должен иметь не менее 2-х автозаправочных станций, соответствующие действующим стандартам, в черте города Костанай и Костанайской области.

литр

3000 л

178 тенге

2

Бензин АИ-92

Бензин АИ-92 по талонам или топливным картам, соответствие закупаемого ГСМ всем нормам и ГОСТом РК. Талоны должны быть номиналом 10 литров. Потенциальный поставщик должен иметь не менее 2-х автозаправочных станций, соответствующие действующим стандартам, в черте города Костанай и Костанайской области.

литр

1000 л

158 тенге

Конверты с ценовыми предложениями принимаются в рабочие дни с 20.12.19 г. по 27.12.19 г. до 18.30 ч. включительно по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Дулатова, 68, кабинет 112.

Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать все расходы, связанные с поставкой товара.

Место поставки товара: Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Дулатова 68. Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента заключения договора.

Условия оплаты: оплата осуществляется по факту поставки товара.

Срок оплаты: оплата в течение 15 (пятнадцать) календарных дней после подписания сторонами накладной и представления Поставщиком Заказчику счет-фактуры.

Прочие условия: действия талонов (карт) до марта 2020 года.

Проект договора о закупках должен быть подписан потенциальным поставщиком, определенным победителем закупок способом запроса ценовых предложений, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня представления ему Заказчиком закупок подписанного проекта договора о закупках.

Проект договора прилагается.

110000, Қостанай қ., Дулатов көш., 68 үй мекенжайы бойынша орналасқан «Тобыл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы келесі тауарлардың баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізетіндігі туралы жариялайды:

№ п/п

Сатып алынатын тауардың атауы

Сатып алынатын қызметтің сипаттамасы

Өлш. бірл.

Саны

Бір литрге бағасы

1.

АИ-95 маркалы бензин

Талондар немесе жанармай карталары бойынша АИ-95 маркалы бензин, сатып алынатын ЖЖМ ҚР барлық нормалары мен МЕМСТ сәйкестігі. Талондардағы атаулы құн 10 литр болуы тиіс. Әлеуетті жеткізушіде қолданыстағы стандарттарға сәйкес келетін, Қостанай қаласы мен Қостанай облысының шегінде орналасқан кемінде 2 жанармай құю станциясы болуы тиіс.

литр

3000 л

178 тенге

2

АИ-92 маркалы бензин

Талондар немесе жанармай карталары бойынша АИ-92 маркалы бензин, сатып алынатын ЖЖМ ҚР барлық нормалары мен МЕМСТ сәйкестігі. Талондардағы атаулы құн 10 литр болуы тиіс. Әлеуетті жеткізушіде қолданыстағы стандарттарға сәйкес келетін, Қостанай қаласы мен Қостанай облысының шегінде орналасқан кемінде 2 жанармай құю станциясы болуы тиіс

литр

1000 л

158 тенге

Баға ұсыныстары бар конверттер жұмыс күндері 20.12.19 ж. бастап 27.12.19 ж. аралығында сағат 18.30 қоса есептегенге дейін Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Қостанай қ., Дулатов көш., 68 үй, 112 бөлме мекенжайы бойынша қабылданады.

Әлеуетті жеткізушінің баға ұсынысы тауарды жеткізумен байланысты барлық шығындарды қамтуы тиіс.

Тауарды жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Қостанай қ., Дулатов көш., 68. Тауарды жеткізу мерзімі: шарт жасасылған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күні ішінде.

Төлеу шарттары: төлем тауарды жеткізу факті бойынша жүзеге асырылады.

Төлеу мерзімі: тараптар жүкқұжатқа қол қойғаннан және Жеткізуші Тапсырыс берушіге шот-фактураны ұсынғаннан кейін күнтізбелік 15 (он бес) күні ішінде төленеді.

Өзге шарттар: талондар (карталар) 2020 жылғы наурызға дейін қолданылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың жеңімпазы болып айқындаған әлеуетті жеткізуші, Тапсырыс беруші оған қол қойылған сатып алу туралы шарт жобасының сатып алуын ұсынған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сатып алу туралы шарт жобасына қол қоюы тиіс.

Шарт жобасы қоса берілді.

 

 

 

 

 

«Тобол» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы (пошталық мекенжайы: 110000 Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Қостанай қ., Дулатов к-сі, 68. электрондық мекенжайы: mail@spk-tobol.kz) сапалы ауыз суды жеткізуге арналған автоцистерналарды (КАМАЗ шассиіндегі азық сұйықтықтарға арналған автоцистерналарды, әрқайсысының сыйымдылығы 7,5м3, тот баспайтын болаттан жасалған цистернамен) екі бірлік көлемінде сатып алу бойынша ашық тендер өткізетіні туралы хабарлайды.

Сатып алынатын тауарлардың толық тізбесі, саны, тауарларды жеткізу мерзімі, орны және толық техникалық спецификациясы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Тендерлік құжаттамада көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті жеткізушілердің тендерге қатысуына жол беріледі.

Тендерлік құжаттама көшірмесінің пакетін Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Қостанай қ., Дулатов к-сі, 68, 106, кабинет мекенжайынан сағат 09:00-ден сағат 18:30 дейін және/немесе www.spk-tobol.kz сайтынан алуға болады.

Әлеуетті жеткізушілер тендерге қатысуға жазған өтінімдерін конверттерге салып Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Қостанай қ., Дулатов к-сі, 68, 112, кабинет мекенжайына береді (жібереді).

Тендерға қатысу үшін өтінімдер берудің соңғы мерзімі - 2019 жылдың 13 қантарда күні сағат 18:30 дейін.

Тендерге қатысуға берген өтінімдер салынған конверттер Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Қостанай қ., Дулатов к-сі, 68 (конференц-зал) мекенжайында 2019 жылдың 14 қантарда күні сағат 11:30-да ашылады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы 8 (714-2) 54-82-58 телефоны бойынша алуға болады.

  

Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» (почтовый адрес: 110000 Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Дулатова, 68. Электронный адрес: mail@spk-tobol.kz) объявляет о проведении открытого тендера по закупкам автоцистерн для подвоза качественной питьевой воды (автоцистерн для пищевых жидкостей на шасси КАМАЗ, емкостью по 7,5м3 каждая, с цистерной из нержавеющей стали) в количестве двух единиц.

Полный перечень закупаемых товаров, объем, требуемый срок выполнения, место поставки и подробная техническая спецификация указана в тендерной документации.

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в тендерной документации.

Пакет копии тендерной документации можно получить по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Дулатова, 68, каб. 112 с 09:00 до 18:30 часов и/или на сайте: www.spk-tobol.kz.

Заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Дулатова, 68, каб. 112. 

Окончательный срок представления заявок на участие в тендере до 18:30 ч. 13 января 2020 года.

Конверты с заявками на участие в тендере будут вскрываться в 11:30 ч. 14 января 2020 года по следующему адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Дулатова, 68 (конференц-зал).

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (714-2) 54-82-58.

 

 

Итоги:

 

Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» (почтовый адрес: 110000 Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Дулатова, 68. Электронный адрес: mail@spk-tobol.kz) объявляет о итогах открытого тендера по закупкам автоцистерн для подвоза качественной питьевой воды. Протокол по итогам можно скачать по ссылке ниже во вложениях.

 

 

 

 

 

 

Скачать вложения:
Для скачивания тендерной документации необходимо направить запрос на электронный адрес tender@spk-tobol.kz для получения логина и пароля. В запросе должны быть указаны следующие поля: наименование и адрес компании, БИН, Ф.И.О. представителя, контактный телефон, электронный адрес.