logo ru otherpage  
  KAZ RUS ENG
         
      contacts sitemap

Запрос выражения интереса о создании субъекта рынка посредством реализации механизма государственно-частного партнерства.

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетігін іске асыру арқылы нарық субъектісін құру туралы мүддесін   білдіруін  сұрату

Әулиекөл ауданының әкімдігі жарғылық капиталында мемлекеттің  қатысуымен мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын құруды жоспарлау және мемлекеттік-жеке әріптестік туралы мәнде  қабылдау туралы хабарлайды.

МЖӘ объектісі: Жарғылық капиталда Әулиекөл ауданы әкімдігінің  қатысуымен мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын құру.

 Іске асыру орны: Әулиекөл ауданы, Новонежин ауылы.

 Көрсетілетін қызметтер нарығы: Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Новонежин ауылдық округі.

Құрылатын субъектінің қызмет түрлері:

1)     су шаруашылығы және кәріз жүйелеріне қызмет көрсету;

2)     реттеліп көрсетілетін қызметтермен технологиялық байланысты қызметті жүзеге асыру.

Құрылатын субъектінің жарғылық капиталы ( шамамен):  28 млн. теңге.

Жекеше әріптестің қатысу нысандары:

  • жарғылық капиталға үлестік қатысу;
  • субъектіні басқаруға  қатысу.

Жоба бойынша ұсыныстар 2020 жылғы 20 сәуірге дейінгі мерзімде қабылданады.

Байланыс деректері

1.Мекенжайы: Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Әулиекөл ауылы, Сьянов көшесі, 53
2. Байланыс телефондары:
 8 (71453) 21029; 21284 

Жарияланған күні: 20 наурыз 2020 жыл

 

Запрос выражения интереса о создании субъекта рынка посредством реализации механизма государственно-частного партнерства.

Акимат Аулиекольского района объявляет о планировании создания государственного коммунального предприятия  с  участием государства  в  уставном  капитале  и  принятии  выражении  о  государственно-частном   партнерстве. 

Объект ГЧП: создание государственного коммунального предприятия с участием акимата Аулиекольского  района   в уставном капитале. 

Место реализации: Аулиекольский район, село Новонежинка.

Рынки оказываемых услуг: Новонежинский сельский округ, Аулиекольского района, Костанайской области.

Виды деятельности создаваемого субъекта:

1)     оказание услуг водохозяйственной системы;

2)     осуществление деятельности технологически связанной с регулируемыми услугами.

Уставной  капитал создаваемого субъекта (примерно):  28 млн. тенге.

Формы участия частного партнера:

  • Долевое  участие  в уставном  капитале;
  • Участие  в управлении  субъектом.

Предложения по проекту принимаются в срок до 20 апреля 2020 года.

Контакты 

1. Адрес: Костанайская область, Аулиекольский район, село Аулиеколь, улица Сьянова, 53
2. Контактный телефон:   8 (71453) 21029; 21284 

Дата публикации: 20 марта 2020 года.